Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Syftet med denna studie var att utveckla en ny tredimensionell digital modell för tidig diagnos av leverfibros, som inkluderar styvheten hos varje voxel i patientens lever och därmed kan användas för att beräkna fördelningsförhållandet för patientens lever vid olika fibrosstadier.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter