Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Bu çalışmanın amacı, hepatik fibrozisin erken teşhisi için, hastanın karaciğerindeki her bir vokselin sertliğini içeren ve böylece hastanın karaciğerinin farklı fibroz evrelerindeki dağılım oranını hesaplamak için kullanılabilecek yeni bir üç boyutlu dijital model geliştirmekti.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter