Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her presenterer vi en protokoll for konvertering av planteplanktonmikroskopiske bilder til vektorgrafikk og repeterende mønstre for å muliggjøre visualisering av skift i planteplankton taxa og biomasse over 60 år. Denne protokollen representerer en tilnærming som kan benyttes for andre planktontidsserier og datasett globalt.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter