Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Burada, 60 yıl boyunca fitoplankton taksonlarında ve biyokütlede meydana gelen değişimlerin görselleştirilmesini sağlamak için fitoplankton mikroskobik görüntülerini vektör grafiklerine ve tekrarlayan desenlere dönüştürmek için bir protokol sunuyoruz. Bu protokol, küresel olarak diğer plankton zaman serileri ve veri kümeleri için kullanılabilecek bir yaklaşımı temsil eder.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter