Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här presenterar vi ett protokoll för att omvandla växtplanktonmikroskopiska bilder till vektorgrafik och repetitiva mönster för att möjliggöra visualisering av förändringar i växtplanktontaxa och biomassa under 60 år. Detta protokoll representerar ett tillvägagångssätt som kan användas för andra planktontidsserier och datauppsättningar globalt.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter