Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Benterapi via endokondral ossifikasjon ved implantering av kunstig bruskvev produsert fra mesenkymale stamceller har potensial til å omgå ulempene ved konvensjonelle terapier. Hyaluronsyrehydrogeler er effektive for å skalere opp jevnt differensierte brusktransplantater, samt skape integrert bein med vaskularisering mellom smeltede transplantater in vivo.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter