Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Den sosiale trusselsikkerhetstesten tillater en samtidig vurdering av sosial unngåelsesutvikling som en måling av aversiv betinget læring og sosial trussel-sikkerhetsdiskrimineringsevne, begge brukt til å identifisere stressfølsomme og stressbestandige individer innenfor en enkelt gruppe kronisk sosialt beseirede hannmus.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter