Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Sosyal tehdit-güvenlik testi, her ikisi de kronik olarak sosyal olarak mağlup olmuş erkek farelerden oluşan tek bir gruptaki strese duyarlı ve strese dayanıklı bireyleri tanımlamak için kullanılan, caydırıcı koşullu öğrenme ve sosyal tehdit-güvenlik ayırt etme yeteneğinin bir ölçümü olarak sosyal kaçınma gelişiminin eşzamanlı olarak değerlendirilmesine izin verir.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter