Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Det sociala hot-säkerhetstestet möjliggör en samtidig bedömning av social undvikandeutveckling som ett mått på aversiv betingad inlärning och social hot-säkerhetsdiskrimineringsförmåga, båda används för att identifiera stresskänsliga och stresståliga individer inom en enda grupp av kroniskt socialt besegrade hanmöss.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter