Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

I denne protokollen forklarer vi hvordan man oppnår og tolker fasevinkelverdier og bioelektrisk impedansvektoranalyse (BIVA) Z-score oppnådd ved bioelektrisk impedans hos pasienter med akutt hjertesvikt innlagt i akuttmottaket og deres kliniske anvendelighet som en prediktiv markør for prognosen for en 90-dagers hendelse.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter