Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Bu protokolde, Acil Servis'e başvuran akut kalp yetersizliği tanılı hastalarda biyoelektrik empedans ile elde edilen faz açısı değerlerinin ve biyoelektrik empedans vektörel analizi (BIVA) Z-skorunun nasıl elde edileceği, yorumlanacağı ve 90 günlük bir olayın prognozu için prediktif bir belirteç olarak klinik uygulanabilirliği anlatılmaktadır.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter