Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

I denne studien ble en roman i planta genuttrykk og genredigeringsmetode mediert av Agrobacterium utviklet i bambus. Denne metoden forbedret effektiviteten av genfunksjonsvalidering i bambus, noe som har betydelige implikasjoner for å akselerere prosessen med bambusavl.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter