Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.5: Moleküller ve Bileşikler

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Elements and Compounds
 
TRANSKRİPT

2.5: Moleküller ve Bileşikler

Genel bakış

Bir atom, valans kabuğu —elektron içeren en dıştaki enerji kabuğu— tam dolduğunda en kararlıdır. Çoğu element doğal olarak tam dolu valans kabuklarına sahip değildir, bu yüzden bazı atomlar, kovalent bağları oluşturmak için elektronları diğer atomlarla paylaşarak daha kararlı hale gelirler. İki veya daha fazla atom bu şekilde birbirine bağlandığında, bir molekül olarak adlandırılırlar. Moleküller iki veya daha fazla farklı elementten oluştuğunda, bileşik olarak adlandırılırlar.

Kovalent bağlar atomları birbirine bağlar ve molekülleri oluştururlar.

Tüm atomlar kararlı olmak isterler ve dengeyi sağlayabilmenin bir yolu da elektronları diğer atomlarla paylaşmaktır. Genellikle, bu, valans kabuğundaki elektronların tamamen tamamlanmasını sağlar. Bir çift elektronun iki atom arasında paylaşılmasına kovalent bağ denir. Ne zaman iki veya daha fazla atom kovalent olarak birbirine bağlansa, molekül olarak adlandırılırlar.

Bileşikler elementlerin sabit kombinasyonlarıdır

Bileşik, sabit bir oranda birleşen iki veya daha fazla elementten oluşan herhangi bir maddedir. Birçok molekül bileşiktir, ancak tüm bileşikler molekül değildir —bileşikler aynı zamanda iyonik etkileşimlere katılan atomlardan oluşabilirler. Su —kimyasal formülü H2O— moleküler bir bileşiğin bir örneğidir. Nerede bulunursa bulunsun, her zaman her oksijen atomu için iki hidrojen atomu içerecektir ve tek bir su molekülünü oluşturan üç atom ortak elektronları ile birbirine bağlanacaktır.

Tags

Elements Compounds Molecules Atoms Valence Electrons Stability Chemical Bond Pure Substances Matter Atomic Molecular Chemical Reactions Physical Properties Synthesis Laboratories Living Organisms Nonliving World

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter