Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

12.17: Polygene eigenschappen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Polygenic Traits
 
TRANSCRIPT

12.17: Polygene eigenschappen

Wanneer meer dan één gen verantwoordelijk is voor een bepaald fenotype, wordt de eigenschap als polygeen beschouwd. De lichaamslengte is een polygene eigenschap. Studies hebben aangetoond dat honderden loci de lichaamslengte beïnvloeden, en er wordt aangenomen dat er nog veel meer zijn. Vanwege het grote aantal betrokken genen, en de omgevings- en voedingsfactoren, varieert de lichaamslengte aanzienlijk binnen een bepaalde populatie. De lengteverdeling vormt een klokvormige curve; relatief weinig individuen in de populatie hebben minimale- of maximale lichaamslengte en de meerderheid van de bevolking heeft een gemiddelde lichaamslengte. De meeste polygene eigenschappen, zoals gewicht, bloeddruk en aspecten van vingerafdrukpatronen, worden ook weergegeven als klokvormige curven.

Lichaamslengte - een polygene eigenschap

Hoewel Mendel's baanbrekende werk over genetische overerving zich concentreerde op eigenschappen die voortkwamen uit afzonderlijke genen, hebben experimenten zoals genoombrede associatiestudies onthuld dat veel menselijke eigenschappen voortkomen uit de samenwerking van meerdere genen. De samenwerking van talrijke genen om een fenotype te beïnvloeden, vormt een polygene (dwz “veel genen”) eigenschap.

Een voorbeeld van een polygene eigenschap is de lichaamslengte. Honderden loci zijn betrokken bij de variabiliteit van de lichaamslengte, en er wordt aangenomen dat er nog meer genen zijn die nog niet geïdentificeerd zijn. Veel van deze genen hebben direct of indirect invloed op het kraakbeen in groeischijven, die worden aangetroffen in de lange botten van armen en benen.

Populatieverdeling van polygene eigenschappen

De lichaamslengte varieert aanzienlijk, onder meer door het grote aantal genen die invloed hebben op de lichaamslengte. De lengte wordt ook beïnvloed door omgevings- en voedingsfactoren, zoals het al dan niet roken van de moeder tijdens de zwangerschap, het dieet van de moeder tijdens de zwangerschap en het dieet van het nageslacht.

In een populatie waarin de minimale lichaamslengte van een vrouw ongeveer 1,5 meter is en de lichaamslengte van een vrouw ongeveer 1,8 meter, zijn alle lichaamslengtes tussen deze twee waarden ook aanwezig. Het uitzetten van de lengteverdeling resulteert in een klokvormige curve, waarbij relatief weinig vrouwen de minimale- of maximale lichaamslengte naderen en de meeste lichaamslengtes liggen in de buurt van het gemiddelde van 1,65 meter. De meeste polygene eigenschappen, zoals gewicht, bloeddruk en aspecten van vingerafdrukpatronen, zoals het aantal ribbels, vormen ook klokvormige verdelingen vanwege het grote aantal mogelijke allelcombinaties.

Tags

Polygenic Traits Many Gene Traits Human Height Loci Phenotype Genetic Factors Bell-shaped Curve Weight Blood Pressure Fingerprints Environmental Factors

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter