Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

26.1: Davranış nedir?

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
What is Behavior?
 
TRANSKRİPT

26.1: Davranış nedir?

Davranışlar, bir organizmanın giriştiği yiyecek bulmak, yeniden üretmek, tehditlere karşı savunma yapmak ve diğer birçok olası eylemle ilgili olabilirler. Davranışlar, bir tür veya populasyon içindeki sosyal etkileşimin yanı sıra, hayvanın çevreyle ilgili etkinlikleri içerir. Davranışların çoğu motor gücü, yani kas hareketlerini içerirken, diğerleri öğrenme gibi daha az görünür eylemler içerir.

Genetik ve Çevresel Etkiler

Hem genetik hem de çevresel faktörler davranışı etkiler. Örneğin, sabit eylem kalıpları gibi bazı davranışlar, güçlü bir genetik bileşenle doğuştan gelir. Genç kuşlarda şarkı öğrenmek gibi diğer davranışlar öğrenmeyi gerektirir. Bazı yeni doğan hayvanlar ve ebeveynleri arasında meydana gelen mühürleme gibi bazı davranışlar, hem içgüdünün hem de yaşam deneyiminin bir birleşimidir.

Pek çok davranış, zindeliği artırdıkları için gelişmiştir. Bu fayda, bir hayvanın fayda ve maliyet dengesini optimize edecek şekilde yiyecek bulmasına izin vererek hayatta kalma şansını artıran bir davranış gibi doğrudan olabilir. Dikkatli eş seçimi gibi pek çok davranış, sağlıklı yavruların üretimini ve savunmasız gençlerin bakımının kalitesini artırır. Son olarak, bazı hayvanlar yakın akrabalarının veya sosyal gruplarının diğer üyelerinin hayatta kalmasına ve çoğalmasına yardımcı olarak özgecil davranışlarda bulunurlar.


Önerilen Okuma

Tags

Behavior Animals Interactions Natural Selection Foraging Behavior Social Behaviors Reproduction Mate Selection Care Of Offspring Genetic Influences Environmental Influences Fixed Action Patterns

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter