Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

26.5: Eş Seçimi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Mate Choice
 
TRANSKRİPT

26.5: Eş Seçimi

Eş seçimi "kiminle çiftleşeceğine dair karar" bir tür doğal seçilimdir, çünkü hayvanların genlerini bir sonraki nesillere aktarmaları için çoğalmaları gerekir. Eş seçimi aynı zamanda interseksüel seçim olarak da adlandırılır çünkü davranış cinsiyetler arasında gerçekleşir.

Eş seçimi olan türlerde, bir cinsiyet (her zaman olmamakla birlikte genellikle dişi), görünüşe veya davranışsal özelliklere göre karşı cinsten eş seçerken "seçicidir”. Genellikle dişiler, daha parlak renklere, daha ayrıntılı süslemelere (tavus kuşunun kuyruğu gibi) veya daha karmaşık şarkılara veya kur gösterilerine sahip "daha gösterişli" erkekleri seçerler.

Cinsel Dimorfizmler

Zamanla bu, erkekler ve kadınlar arasında birçok cinsel dimorfizmin (fenotipik) evrimleşmesine yol açmıştır. Erkekler daha gösterişli olduklarında daha fazla üreme başarısına sahip olabildiklerinden, genellikle kadınlardan daha abartılı özelliklere sahiptirler.

Dişilerin neden daha gösterişli erkekleri seçtiğine dair birkaç teori vardır. Daha parlak renkler ve ayrıntılı kur yapma davranışları, sağlık, genetik uygunluk ve bir bölgeyi savunma ve dişi ve yavruları için kaynak sağlama yeteneğini gösterebilir. Dişiler ayrıca, renk gibi erkeklere üreme avantajı sağlayan belirli özellikler için içgüdüsel olarak tercihte bulunabilirler.

Hayvanlar üredikçe, hem tercih edilen özellikler hem de onlar için tercih için genler ebeveynlerden yavrularına aktarılır ve populasyondaki bu fenotipler artar. Gösterişli özellikler avlanma riskini artırabilse de, bu bedel genellikle bireylerin ve yavrularının artan üreme başarısı nedeniyle ağır basmaktadır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter