Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

32.3: Mutasyon, Gen Akışı ve Genetik Sürüklenme

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Mutation, Gene Flow, and Genetic Drift
 
TRANSKRİPT

32.3: Mutasyon, Gen Akışı ve Genetik Sürüklenme

Hardy-Weinberg dengesinde olmayan bir populasyonda, alellerin sıklığı zamanla değişir. Bu nedenle, Hardy-Weinberg dengesinin beş koşulundan herhangi bir sapma, belirli bir populasyonun genetik varyasyonunu değiştirebilir. Bir populasyonun genetik değişkenliğini değiştiren koşullar arasında mutasyonlar, doğal seçilim, rastgele olmayan çiftleşme, gen akışı ve genetik sürüklenme (küçük populasyon boyutu) bulunur.

Genetik Varyasyon Mekanizmaları

Genetik varyasyonun orijinal kaynakları, DNA'nın nükleotid dizisindeki değişiklikler olan mutasyonlardır. Mutasyonlar yeni aleller yaratır ve genetik çeşitliliği artırır. Çoğu mutasyon, bir organizmanın sağlığında veya işleyişinde önemli değişikliklere neden olmaz. Bununla birlikte, bir mutasyon hayatta kalma şansını azaltırsa, organizma üremeden ölebilir. Bu nedenle, bu tür zararlı mutasyonların doğal seçilim ile ortadan kaldırılması muhtemeldir.

Doğal populasyonlardaki bireyler de eşlerini belirli özelliklere göre seçebilirler ve bu nedenle rastgele çoğalmazlar. Bu durumda, seçilen özellikler dışında kalan aleller populasyonda daha az sıklıkta görülecektir.

Dahası, populasyonlar, göç nedeniyle gen akışının, alellerin gen havuzlarına ve bu havuzların dışına aktarılmasına neden olabilir. Çoğu babun türünde klasik bir gen akışı örneği görülmektedir. Dişi babunlar, bir gruptaki baskın erkeklerle sıklıkla çiftleşir. Genç erkek babunlar hemen hemen her zaman doğdukları gruplarını terk eder, muhtemelen akrabalılıktan kaçınırlar ve genlerini yavrulara aktarabilecekleri yeni bir gruba katılırlar.

Genetik sürüklenmede, tesadüfi olaylar bir populasyonun alel frekanslarını değiştirir. Doğal afet gibi büyük bir olay, populasyon boyutunu büyük ölçüde azaltabilir ve böylece genetik çeşitliliği azaltabilir. Sonuçta ortaya çıkan gen havuzunun bileşimi rastgele olacaktır (yani, doğal afet gibi bir olaydan kurtulma, bireyin genetik yapısı tarafından belirlenmeyecektir). Genetik çeşitliliğin böylesine azalması, genetik darboğaz olarak adlandırılır.

Bazen bir populasyon, kentsel gelişim veya diğer olaylar nedeniyle daha küçük populasyonlara bölünebilir. Yeni bir populasyon, orijinal populasyonun küçük bir üyesi tarafından başlatılır ve şans eseri, önceden nadir görülen bir allel nispeten sık görülmeye başlayabilir. Gen frekansları üzerindeki bu etki, kurucu etki olarak bilinir.

Genetik Değişkenliğin Önemi

Genetik çeşitlilik, evrimin temelidir. Doğal seçilim, yalnızca populasyonda mevcut koşullar altında bir uygunluk avantajı sağlayan alelleri destekleyen çoklu gen formları (aleller) mevcutsa gerçekleşebilir. Öte yandan, genetik çeşitlilik kaybı, populasyonlar üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir. Gen havuzu, çevre değiştiğinde hayatta kalma ve üremeyi destekleyen gen varyantları içermiyorsa, populasyon uyum sağlayamaz ve ortadan kaybolabilir. Gen havuzu başlangıçta daha küçük olduğundan, bu olumsuz etkiler daha küçük populasyonlarda daha belirgindir. Daha küçük populasyonlar bu nedenle stokastik olaylara karşı daha savunmasızdır. Koruma çabaları genellikle küçük ve nesli tükenmekte olan populasyonlardaki bireylerin seçici olarak yetiştirilmesi yoluyla genetik çeşitliliği artırmaya odaklanır.


Önerilen Okuma

Tags

Mutation Gene Flow Genetic Drift Natural Selection Allelic Frequencies Genetic Variation DNA Mutations Beneficial Mutations Harmful Mutations Immigration Gene Pools Population Size Decrease Random Event Hardy-Weinberg Equilibrium Five Conditions Genetic Variability Non-random Mating Small Population Size

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter