Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.7: Endoplazmik Retikulum
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Endoplasmic Reticulum
 
TRANSKRİPT

4.7: Endoplazmik Retikulum

Ökaryotik hücrelerdeki Endoplazmik Retikulum (ER), kalsiyum depolamadan biyomolekül sentezine kadar çeşitli işlevlere sahip, birbirine bağlı zarlardan oluşan önemli bir ağdır. İç zar sisteminin birincil bileşeni olan ER, hücre boyunca zar işlevi için kritik olan fosfolipitleri üretir. Ek olarak, ER'nin iki farklı bölgesi, spesifik lipit ve proteinlerin üretiminde uzmanlaşmıştır.

Granüllü ER, yüzeyinde mikroskobik olarak görülebilen ribozomların varlığı ile karakterize edilir. Ribozom, sitozoldeki bir mRNA'nın translasyonuna başladığında, bir sinyal dizisinin varlığı ribozomu granüllü ER'nin yüzeyine yönlendirir. ER'nin zarındaki bir reseptör bu diziyi tanır ve büyüyen polipeptidin bir transmembran protein kompleksi yoluyla ER lümenine girişini kolaylaştırır. Şaperonların yardımıyla, oluşmakta olan proteinler katlanır ve glikosilasyon, disülfür bağı oluşumu ve oligomerizasyon dahil olmak üzere başka fonksiyonel modifikasyonlara uğrar. Düzgün bir şekilde katlanmış ve modifiye edilmiş proteinler daha sonra Golgi aparatına ve hücredeki diğer yerlere gönderilmek üzere veziküller halinde paketlenir. Şaperonlar, yanlış katlanmış proteinleri tanımlar ve sitozolde proteazomlar tarafından parçalanmayı kolaylaştırır.

Ribozomları olmayan granülsüz ER, lipid ve steroid sentezinin, hücresel detoksifikasyonun, karbonhidrat metabolizmasının ve kalsiyum iyonlarının depolanmasının hücresel konumudur. Hormonların salgılanmasında uzmanlaşmış hücreler, granülsüz ER'de bol miktarda bulunur. Aynı şekilde, karaciğerin detoksifikasyon hücreleri granülsüz ER açısından zengindir. Granülsüz ER aynı zamanda kalsiyum iyonlarının hücresel depolama alanıdır; bu depolanmış kalsiyum daha sonra kas hücresi kasılması ve veziküler salınım dahil olmak üzere hücresel fonksiyonları uyaran bir sinyal molekülü olarak hızla salınabilir. ER'de kalsiyum iyonlarının depolanması ve hızlı geri alımı, yerleşik kalsiyum bağlayıcı proteinler tarafından kolaylaştırılır.


Önerilen Okuma

Tags

Endoplasmic Reticulum ER Rough ER Smooth ER Ribosomes Proteins Lumen Structural Modifications Folding Chaperone Proteins Quality Control Vesicles Golgi Apparatus Cytosol Amino Acids Carbohydrates Lipids Calcium Ions Second Messengers Sarcoplasmic Reticulum

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter