Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.14: Allostische Regulatie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Allostische Regulatie
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

7.14: Allostische Regulatie

Allosterische regulatie van enzymen vindt plaats wanneer de binding van een molecuul aan een andere locatie dan de actieve plaats een verandering in enzymatische activiteit veroorzaakt. Dit type regulatie kan zowel positief als negatief zijn en de activiteit van het enzym verhogen of verlagen. De meeste enzymen die allosterie vertonen, zijn metabole enzymen die betrokken zijn bij de afbraak of synthese van specifieke cellulaire moleculen.

Bij allosterische remming veroorzaakt de binding van een molecuul aan de allosterische plaats een vormverandering die de affiniteit van het enzym voor het substraat vermindert. Vaak is de allosterische remmer een product van het enzym of de enzymroute, waardoor enzymatische producten hun eigen productie kunnen beperken. Dit is een vorm van feedbackremming, waardoor overproductie van producten wordt voorkomen. Als klassiek voorbeeld is isoleucine een allosterische remmer van een enzym dat belangrijk is bij de synthese ervan.

Een allostere activator daarentegen veroorzaakt een conformatieverandering die de affiniteit van een enz verhoogtyme voor het substraat. Allosterische activering verhoogt de reactiesnelheid dramatisch, zoals weergegeven door een S-vormige snelheid-substraatreactie. Als een voorbeeld veroorzaakt extracellulaire ligandbinding aan de transmembraan EGF-receptor een conformationele verandering die resulteert in de activering van intracellulaire kinase-activiteit. Als een enzym is samengesteld uit meerdere subeenheden, kan binding van een allosterische activator aan een enkele subeenheid een toename in affiniteit en vormverandering veroorzaken voor alle aangesloten subeenheden.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter