Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.8: Sitrik Asid Döngüsünün Ürünü

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Products of the Citric Acid Cycle
 
TRANSKRİPT

8.8: Sitrik Asid Döngüsünün Ürünü

Bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere çoğu organizmanın hücreleri, hücresel solunumun oksijen gerektiren versiyonu olan aerobik solunum yoluyla kullanılabilir enerji elde eder. Aerobik solunum dört ana aşamadan oluşur: glikoliz, piruvat oksidasyonu, sitrik asit döngüsü ve oksidatif fosforilasyon. Üçüncü ana aşama olan sitrik asit döngüsü, Krebs döngüsü veya trikarboksilik asit (TCA) döngüsü olarak da bilinir.

Hücresel solunuma giren her glikoz molekülü için sitrik asit döngüsü iki kez gerçekleştirilir; bunun nedeni glikolizin (aerobik solunumun ilk aşaması) glikoz molekülü başına iki piruvat molekülü üretmesidir. Piruvat oksidasyonu sırasında (aerobik solunumun ikinci aşaması), her piruvat molekülü, sitrik asit döngüsüne girdi olan bir asetil-CoA molekülüne dönüştürülür. Bu nedenle, her glikoz molekülü için iki asetil-CoA molekülü üretilir. İki asetil-CoA molekülünün her biri sitrik asit döngüsünden bir kez geçer.

Sitrik asit döngüsü, sitrik asit oluşturmak için asetil-CoA ve oksaloasetatın füzyonuyla başlar. Her asetil-CoA molekülü için sitrik asit döngüsünün ürünleri, iki karbon dioksit molekülü, üç NADH molekülü, bir FADH2 molekülü ve bir GTP/ATP molekülüdür. Bu nedenle, (iki asetil-CoA molekülü üreten) her glikoz molekülü için sitrik asit döngüsü dört karbon dioksit molekülü, altı NADH molekülü, iki FADH2 molekülü ve iki GTP/ATP molekülü verir. Sitrik asit döngüsü aynı zamanda döngüyü başlatan molekül olan oksaloasetatı da yeniler.

Sitrik asit döngüsünün ATP verimi mütevazı olsa da, NADH ve FADH2 koenzimlerinin oluşturulması, hücresel solunumun son aşaması olan oksidatif fosforilasyonda ATP üretimi için kritiktir. Bu koenzimler elektron taşıyıcıları olarak hareket eder ve elektronlarını elektron taşıma zincirine bağışlayarak sonuçta hücresel solunum tarafından üretilen ATP'nin çoğunun üretimini sağlar.


Önerilen Okuma

Tags

Citric Acid Cycle Pyruvate Mitochondria Acetyl-CoA Carbon Dioxide (CO2) NADH ATP FADH2 Glucose Molecule Glycolysis Aerobic Respiration Krebs Cycle Tricarboxylic Acid (TCA) Cycle Pyruvate Oxidation Oxidative Phosphorylation

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter