Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.11: Protein Kinazlar ve Fosfatazlar
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Protein Kinases and Phosphatases
 
TRANSKRİPT

4.11: Protein Kinazlar ve Fosfatazlar

Proteinler, proteinlerin yük, yapı ve konformasyonundaki değişiklikleri tetikleyen kimyasal modifikasyonlara tabi tutulur. Fosforilasyon, asetilasyon, glikosilasyon, nitrozilasyon, ubikitinasyon, lipidasyon, metilasyon ve proteoliz, protein aktivitesini düzenleyen çeşitli protein modifikasyonlarıdır. Bu tür modifikasyonlar genellikle enzimler tarafından yönetilir.

Protein Kinazlar

Hücredeki birçok protein, bir fosfat grubunun eklenmesi olan fosforilasyon ile düzenlenir. Kinaz adı verilen bir enzim ailesi, bir protein substratına fosfat grupları ekler. Kinazlar, ATP'nin (veya GTP'nin) terminal fosfat grubunu substratına aktararak hedeflerini fosforile ederler. Protein kinazlar, 290 amino asidin katalitik alanını paylaşan geniş bir enzim ailesine aittir. Bir protein içinde, birkaç farklı amino asit üzerinde fosforilasyon meydana gelebilir. Hedef substratlarına dayanarak, protein kinazlar histidin kinazlar, serin-treonin kinazlar ve tirozin kinazlar olarak sınıflandırılabilir.

Fosfatazlar

Fosfatazlar, fosfat gruplarını substratlarından çıkararak, fosforik asit monoesterlerinin bir fosfat iyonuna hidrolizi yoluyla kinaz aktivitesini tersine çevirir ve serbest bir hidroksil grubunu geride bırakır. Protein fosfatazlar yapısal ve fonksiyonel olarak çeşitlidir ve katalitik mekanizmalarına, inhibitör duyarlılıklarına ve substrat tercihlerine bağlı olarak dört ana gruba ayrılır. Bu kategoriler arasında fosfoprotein fosfatazlar (PPP), fosfotirozin fosfatazlar (PTP), Mg2+/Mn2+-bağımlı protein fosfatazlar (PPM) ve aspartat bazlı protein fosfatazlar bulunur.

Protein kinaz ve fosfatazların aktivitesi ve rolü

Protein kinazlar ve fosfatazlar moleküler anahtarlar olarak işlev görür. Bu enzimlerin bazıları, hücreler içinde optimum bir ATP:ADP oranı algılayarak hücresel homeostazın korunmasına yardımcı olur. Azalmış bir ATP:ADP oranı tehlikeli enerji durumunu yansıtır ve protein kinaz aktivitesini tetikler. Protein kinazlar, ATP üreten yolları uyararak proteinlerin fosforilasyonunu katalize eder. Tersine, protein fosfatazlar yüksek ATP:ADP seviyelerini algılar ve hedef proteinlerin defosforilasyonunu katalize ederler. Birlikte çalıştıklarında, bu enzimler genellikle dış uyaranlara yanıt olarak hücredeki kritik yolları ve süreçleri modüle eder.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter