Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Biology

Titratie van de Mens Coronavirussen Met behulp van een immunoperoxidase Assay

doi: 10.3791/751 Published: April 28, 2008

ERRATUM NOTICE

Summary

In deze video, tonen we een alternatieve methode voor de detectie en titering van virussen met behulp van een enzymatische antigeen detectie techniek die bekend staat als een immunoperoxidase test. Hier zullen we u tonen hoe u uw viral monsters, de voorbereiding van de cellen voor het testen, en ten slotte de immunoperoxidase test met behulp van seriële verdunningen van de virale titer te bepalen.

Abstract

Berekening van de besmettelijke virale titers staat voor een fundamentele en essentiële experimentele benadering voor virologen. Klassieke plaque testen kunnen niet gebruikt worden voor virussen die geen aanleiding geven tot aanzienlijke cytopathische effecten, wat het geval is voor de stammen 229E en OC43 van de menselijke coronavirus (HCoV). Een alternatief indirecte immunoperoxidase assay (IPA) wordt hierin beschreven voor de detectie en titratie van deze virussen. Gevoelige cellen worden geënt met seriële logaritmische verdunningen van monsters in een 96-well plaat. Na de virale groei, virale detectie door IPA levert het besmettelijke virus titer, uitgedrukt als "Tissue cultuur infectieuze dosis" (TCID50). Dit is de verdunning van een virus-bevattende monster waarbij de helft van een reeks van laboratorium putjes bevatten replicerende virus. Deze techniek is een betrouwbare methode voor de titratie van HCoV in biologische monsters (cellen, weefsels of vloeistoffen).

Protocol

De volledige tekst protocol voor deze experimentele aanpak is beschikbaar in Springer Protocols .

Erratum

Formal Correction: Erratum: Titration of Human Coronaviruses Using an Immunoperoxidase Assay
Posted by JoVE Editors on 04/01/2012. Citeable Link.

A correction was made to: Titration of Human Coronaviruses Using an Immunoperoxidase Assay. A revised abstract was republished due to a publisher error.

Revised Abstract:

Determination of infectious viral titers is a basic and essential experimental approach for virologists. Classical plaque assays cannot be used for viruses that do not cause significant cytopathic effects, which is the case for prototype strains 229E and OC43 of human coronavirus (HCoV). Therefore, an alternative indirect immunoperoxidase assay (IPA) was developed for the detection and titration of these viruses and is described herein. Susceptible cells are inoculated with serial logarithmic dilutions of virus-containing samples in a 96-well plate format. After viral growth, viral detection by IPA yields the infectious virus titer, expressed as 'Tissue Culture Infectious Dose 50 percent' (TCID50). This represents the dilution of a virus-containing sample at which half of a series of laboratory wells contain infectious replicating virus. This technique provides a reliable method for the titration of HCoV-229E and HCoV-OC43 in biological samples such as cells, tissues and fluids. This article is based on work first reported in Methods in Molecular Biology (2008) volume 454, pages 93-102.

Original Abstract:

Calculation of infectious viral titers represents a basic and essential experimental approach for virologists. Classical plaque assays cannot be used for viruses that do not cause significant cytopathic effects, which is the case for strains 229E and OC43 of human coronavirus (HCoV). An alternative indirect immunoperoxidase assay (IPA) is herein described for the detection and titration of these viruses. Susceptible cells are inoculated with serial logarithmic dilutions of samples in a 96-well plate. After viral growth, viral detection by IPA yields the infectious virus titer, expressed as "Tissue Culture Infectious Dose" (TCID50). This represents the dilution of a virus-containing sample at which half of a series of laboratory wells contain replicating virus. This technique is a reliable method for the titration of HCoV in biological samples (cells, tissues or fluids).

Titratie van de Mens Coronavirussen Met behulp van een immunoperoxidase Assay
Play Video
PDF DOI

Cite this Article

Lambert, F., Jacomy, H., Marceau, G., J. Talbot, P. Titration of Human Coronaviruses Using an Immunoperoxidase Assay. J. Vis. Exp. (14), e751, doi:10.3791/751 (2008).More

Lambert, F., Jacomy, H., Marceau, G., J. Talbot, P. Titration of Human Coronaviruses Using an Immunoperoxidase Assay. J. Vis. Exp. (14), e751, doi:10.3791/751 (2008).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter