Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Domates Analyzer
 
Click here for the English version

Domates Analyzer: İki boyutlu Objects Doğru ve detaylı Morfolojik ve Kolorimetrik Veri Toplama Faydalı Yazılım Uygulaması

Article doi: 10.3791/1856
March 16th, 2010

Summary March 16th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Domates Analyzer (TA), tekrarlanabilir ve doğru bir şekilde, iki boyutlu şekiller ve renk niteliklerini rakamlarla. Domates meyve, yüksek kaliteli dijitalleşen resimler, morfolojik ve renk analizleri bu yazılım aracılığıyla üretilen verileri kullanarak bu görüntüleri ve çeşitli uygulamalar elde etmek için bir adım-adım yordamı açıklanmıştır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter