Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Tomat Analyzer
 
Click here for the English version

Tomat Analyzer: Ett användbart verktyg för att samla in tillförlitlig och detaljerad morfologisk och kolorimetriska data från två-dimensionella objekt

Article doi: 10.3791/1856
March 16th, 2010

Summary March 16th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tomat Analyzer (TA) kvantifieras attribut tvådimensionella former och färger på ett reproducerbart och korrekt sätt. En steg-för-steg förfarande för att få hög kvalitet digitaliserade bilder av tomat frukt, morfologiska och färg analyser av dessa bilder och flera program med hjälp av de data som genereras via programvaran beskrivs.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter