Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

De successiva Gränderna Test av ångest hos möss och råttor
 
Click here for the English version

De successiva Gränderna Test av ångest hos möss och råttor

Article DOI: 10.3791/2705
June 17th, 2013

Chapters

Summary June 17th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De plus-maze åtgärder ångest-liknande beteende hos gnagare. Det finns två motsatta slutna och två motsatta öppna armar, ängsliga gnagare undvika öppna armar. Det centrala området är varken helt öppen eller stängd, så tid här är tvetydig och svår att tolka. Här en modifiering av plus-labyrinten protokoll eliminerar detta område beskrivs.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter