Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Ved hjelp av fiberless, Wearable fNIRS å overvåke hjernens aktivitet i virkelige kognitive oppgaver
 
Click here for the English version

Ved hjelp av fiberless, Wearable fNIRS å overvåke hjernens aktivitet i virkelige kognitive oppgaver

Article DOI: 10.3791/53336
December 2nd, 2015

Chapters

Summary December 2nd, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Monitoring hjerneaktivitet utenfor laboratoriet uten fysiske begrensninger presenterer metodiske utfordringer. En fiberless, ble bærbar funksjonell nærheten infrarød spektroskopi (fNIRS) system som brukes til å måle hjerneaktivitet under en økologisk prospektiv hukommelse oppgave. Det ble demonstrert at dette systemet kan brukes til å overvåke hjerneaktivitet i løpet av ikke-laboratoriebaserte eksperimenter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter