Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Jord lysimeter Grävning för kopplade Hydrologiska, geokemiska och mikrobiologiska undersökningar
 
Click here for the English version

Jord lysimeter Grävning för kopplade Hydrologiska, geokemiska och mikrobiologiska undersökningar

Article DOI: 10.3791/54536-v 10:30 min September 11th, 2016
September 11th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna studie presenterar en utgrävning metod för att undersöka ytan hydrologiska, geokemiska och mikrobiologiska heterogenitet en jord lysimeter. Den lysimeter simulerar en artificiell hillslope som var initialt under homogen skick och hade utsatts för ca 5000 mm vatten över åtta cykler av bevattning i en 18-månadersperiod.

Tags

Miljövetenskap geokemi hydrologiska flödesvägar landskap evolution mikrobiell mångfald rumslig heterogenitet lysimeter
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter