Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kontinuerlig Instream övervakning av näringsämnen och Sediment i jordbruket vattendelare
 
Click here for the English version

Kontinuerlig Instream övervakning av näringsämnen och Sediment i jordbruket vattendelare

Article DOI: 10.3791/56036
September 26th, 2017

Chapters

Summary September 26th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Med främjande av teknik och ökningen av slutanvändaren förväntningar, har behov och användning av högre temporal upplösning data för förorenande last uppskattning ökat. Det här protokollet beskriver en metod för kontinuerlig i situ vatten kvalitetsövervakning för att erhålla högre temporal upplösning data för informerade vatten resurs ledningsbeslut.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter