Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Den andra änden av kopplet
 
Click here for the English version

Den andra änden av kopplet: en experimentell Test att analysera hur ägarna interagerar med deras sällskapsdjur hund

Article doi: 10.3791/56233
October 13th, 2017

Summary October 13th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel presenterar åtta olika experimentella uppgifter, spegling vardagslivet av hundar och ägare, används för att analysera hur ägarna interagerar med sina hundar på ett standardiserat sätt. Uppgifter ingår både positiva (t.ex. spela) och negativa (potentiellt) stressituationer (t.ex. fysiska begränsning).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter