Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metoder för ihopkoppling och par underhåll av nyazeeländskt vita kaniner (Oryctolagus Cuniculus) Via beteendevetenskaplig Ethogram, övervakning, och interventioner
 
Click here for the English version

Metoder för ihopkoppling och par underhåll av nyazeeländskt vita kaniner (Oryctolagus Cuniculus) Via beteendevetenskaplig Ethogram, övervakning, och interventioner

Article DOI: 10.3791/57267 10:00 min
March 16th, 2018

Chapters

Summary March 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Även Europeiska kaniner är en social art, kan socialt inhysa dem vara utmanande. Därför måste det finnas en grundlig förståelse av beteenden och sociala strukturer av par-inrymt laboratorium kaniner. Här presenterar vi ett protokoll för att identifiera hopkoppling metoder, arter-typisk hierarki etablering beteenden och beteenden som garanterar lämpliga interventioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter