Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Metoder för Image-baserad undersökningar av bentiska Macroinvertebrates och deras livsmiljö som exemplifieras av undersökningen släpp kameran för den atlantiska havet pilgrimsmussla
 
Click here for the English version

Metoder för Image-baserad undersökningar av bentiska Macroinvertebrates och deras livsmiljö som exemplifieras av undersökningen släpp kameran för den atlantiska havet pilgrimsmussla

Article DOI: 10.3791/57493 07:43 min
July 2nd, 2018

Chapters

Summary July 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bild baserad lantmäteri är en allt mer praktiska, icke-invasiv metod för att smaka på den marina miljön. Vi presenterar en droppe kamera undersökning som uppskattar överflödet protokoll och distribution av den atlantiska hav pilgrimsmussla (musslan Placopecten magellanicus). Vi diskuterar hur detta protokoll kan generaliseras för applicering på andra bentiska macroinvertebrates.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter