Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kombine Transkraniyal Manyetik stimülasyon ve elektroansefalografi Dorsolateral Prefrontal korteksin
 
Click here for the English version

Kombine Transkraniyal Manyetik stimülasyon ve elektroansefalografi Dorsolateral Prefrontal korteksin

Article DOI: 10.3791/57983
August 17th, 2018

Chapters

Summary August 17th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada sunulan intracortical uyarılabilirlik testi testi tekrarlayın tasarım paradigmaları kullanmak TMS-EEG çalışmaları için protokolüdür. Niyet Protokolü'nün nörofizyolojik majör depresyon gibi nöropsikiyatrik hastalıkların tedavisinde tedavi müdahaleler ilgili işleyişini değerlendirmek için güvenilir ve tekrarlanabilir kortikal uyarılabilirlik önlemler üretmektir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter