Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.

Kvantifiera Corticolous leddjur med klibbiga fällor
 
Click here for the English version

Kvantifiera Corticolous leddjur med klibbiga fällor

Article DOI: 10.3791/60320-v 05:28 min January 19th, 2020
January 19th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en semi-kvantitativ metod för att mäta egenskaper corticolous (bark-bostad) leddjur samhällen. Vi placerade kommersiellt tillverkade klibbiga fällor på träd Boles att uppskatta överflöd, total längd (ett surrogat till biomassa), rikedom, och Shannon mångfald för jämförelse mellan trädslag.

Tags

Miljövetenskap leddjur överflöd leddjur densitet bark fånga gemenskap corticolous mångfald befolkning rikedom klibbiga fälla trofiska interaktioner
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter