Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantifiera Corticolous leddjur med klibbiga fällor
 

Kvantifiera Corticolous leddjur med klibbiga fällor

Article doi: 10.3791/60320
January 19th, 2020

Summary January 19th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en semi-kvantitativ metod för att mäta egenskaper corticolous (bark-bostad) leddjur samhällen. Vi placerade kommersiellt tillverkade klibbiga fällor på träd Boles att uppskatta överflöd, total längd (ett surrogat till biomassa), rikedom, och Shannon mångfald för jämförelse mellan trädslag.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter