Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Demonstrasjon av spin-multipleksede og retningsplumkserte all-dielektriske synlige metahologrammer
 
Click here for the English version

Demonstrasjon av spin-multipleksede og retningsplumkserte all-dielektriske synlige metahologrammer

Article DOI: 10.3791/61334-v
September 25th, 2020

Chapters

Summary September 25th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en protokoll for fabrikasjon av spin- og retning-multipleksed synlige metaholograms, og deretter gjennomføre et optisk eksperiment for å verifisere deres funksjon. Disse metaholograms kan enkelt visualisere kodet informasjon, slik at de kan brukes til prosjektiv volumetrisk visning og informasjonskryptering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter