Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

3D-utskrift - Utvärdera partikelutsläpp av en 3D-utskriftspenna
 
Click here for the English version

3D-utskrift - Utvärdera partikelutsläpp av en 3D-utskriftspenna

Article DOI: 10.3791/61829-v 06:44 min October 9th, 2020
October 9th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll presenterar en metod för att analysera utsläpp av 3D-skrivarpennor. Partikelkoncentration och partikelstorleksfördelning av den avsläppta partikeln mäts. Frisläppta partiklar analyseras ytterligare med transmissionselektronmikroskopi (TEM). Metallinnehåll i glödtrådar kvantifieras genom induktivt kopplade plasma masspektrometri (ICP-MS).

Tags

Engineering 3D-printing 3D-tryckpenna emission ny teknik avancerade material avgivna nanopartiklar ultrafina partiklar inandning aerosoler inomhusluftkvalitet föroreningar inomhus
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter