Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Neutrofile ekstracellulære feller (NET) er forbundet med ulike sykdommer, og immunfluorescens brukes ofte til visualisering. Imidlertid er det forskjellige fargeprotokoller, og i mange tilfeller undersøkes bare en type vev. Her etablerer vi en generelt anvendelig protokoll for farging av NET i mus og humant vev.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter