Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Neutrofila extracellulära fällor (NET) är förknippade med olika sjukdomar, och immunofluorescens används ofta för att visualisera dem. Det finns dock olika färgningsprotokoll, och i många fall undersöks endast en typ av vävnad. Här etablerar vi ett allmänt tillämpligt protokoll för färgning av NET i mus- och mänsklig vävnad.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter