Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Dit protocol richt zich op alkalische brandwonden geïnduceerde neovascularisatie van het hoornvlies bij muizen. De methode genereert een reproduceerbaar en controleerbaar model voor hoornvliesaandoeningen om pathologische angiogenese en de bijbehorende moleculaire mechanismen te bestuderen en om nieuwe farmacologische middelen te testen om neovascularisatie van het hoornvlies te voorkomen.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter