Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Bu protokol, farelerde alkali yanığın neden olduğu kornea neovaskülarizasyonuna odaklanır. Yöntem, patolojik anjiyogenezi ve ilişkili moleküler mekanizmaları incelemek ve kornea neovaskülarizasyonunu önlemek için yeni farmakolojik ajanları test etmek için tekrarlanabilir ve kontrol edilebilir bir kornea hastalığı modeli oluşturur.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter