Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Denne protokollen fokuserer på alkalisk brennindusert hornhinne-neovaskularisering hos mus. Metoden genererer en reproduserbar og kontrollerbar hornhinnesykdomsmodell for å studere patologisk angiogenese og tilhørende molekylære mekanismer og for å teste nye farmakologiske midler for å forhindre hornhinde-neovaskularisering.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter