Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Detta protokoll fokuserar på alkalibrännskadeinducerad hornhinneneovaskularisering hos möss. Metoden genererar en reproducerbar och kontrollerbar modell för hornhinnesjukdom för att studera patologisk angiogenes och tillhörande molekylära mekanismer samt för att testa nya farmakologiska medel för att förhindra kärlnybildning i hornhinnan.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter