Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskrives en headspace-gaskromatografi-tandem quadrupol-massespektrometri (HS-GC-MS/MS) metode, der er egnet til bestemmelse af trimethylamin (TMA) i lægemidler fremstillet af dyr. Protokollen omfatter prøveforbehandling, headspace-behandling, analysebetingelser, metodologisk validering og bestemmelse af TMA i lægemidler fremstillet af dyr.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter