Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Burada, hayvansal kaynaklı ilaçlarda trimetilamin (TMA) tayini için uygun bir headspace gaz kromatografisi-tandem dört kutuplu kütle spektrometrisi (HS-GC-MS/MS) yöntemi açıklanmaktadır. Protokol, numune ön işlemini, üst boşluk tedavisini, analiz koşullarını, metodolojik doğrulamayı ve hayvansal kaynaklı ilaçlarda TMA'nın belirlenmesini içerir.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter