Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Hier wordt een headspace gaschromatografie-tandem quadrupool massaspectrometrie (HS-GC-MS/MS) methode beschreven die geschikt is voor de bepaling van trimethylamine (TMA) in diergeneesmiddelen. Het protocol omvat monstervoorbehandeling, headspace-behandeling, analyseomstandigheden, methodologische validatie en de bepaling van TMA in geneesmiddelen van dierlijke oorsprong.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter