Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Funksjonell stedsrettet fluorometri er en metode for å studere proteindomenebevegelser i sanntid. Modifikasjon av denne teknikken for anvendelse i innfødte celler tillater nå deteksjon og sporing av enkeltspenningssensorbevegelser fra spenningsstyrte Ca2+ -kanaler i murine isolerte skjelettmuskelfibre.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter