Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Funktionell platsstyrd fluorometri är en metod för att studera proteindomänrörelser i realtid. Modifiering av denna teknik för dess tillämpning i inhemska celler möjliggör nu detektering och spårning av enstaka spänningssensorrörelser från spänningsstyrda Ca2+ kanaler i murina isolerade skelettmuskelfibrer.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter