Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Presentert her er en metode for å berike og analysere de flyktige komponentene i teekstrakter ved bruk av løsningsmiddelassistert smakfordampning og løsningsmiddelekstraksjon etterfulgt av gasskromatografi-massespektrometri, som kan brukes på alle typer teprøver.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter