Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

En unik, omfattende protokol til generering af de-sialylerede humane monocytafledte dendritiske celler (mo-DC'er) fra isolerede mononukleære celler i perifert blod (PBMC'er) ved hjælp af en sialiidasebehandling præsenteres. Endvidere beskrives metoder til vurdering af fænotypisk og funktionel karakterisering af mo-DC'er og evaluering af, hvordan sialiidasebehandling forbedrer modningsniveauet for mo-DC'er.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter