Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

En unik, omfattende protokoll for å generere de-sialylerte humane monocytavledede dendrittiske celler (mo-DCs) fra isolerte mononukleære celler i perifert blod (PBMC) ved bruk av en sialidasebehandling presenteres. Videre beskrives metoder for å vurdere fenotypisk og funksjonell karakterisering av mo-DCs og evaluere hvordan sialidasebehandling forbedrer modningsnivået til mo-DCs.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter